Kjøpsbetingelser

Bobbie AS

Bobbie.no er levert av Bobbie AS, organisasjonsnummer 927148617MVA

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Loveneertilgjengeligpåwww.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Bobbie AS, www.bobbie.no, Kaare Røddes plass 3, hei@bobbie.no, mobil 41294433 og organisasjonsnummer 927148617 MVA og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Alle priser vises i Norske kroner. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter. Eventuell fraktkostnad fremkommer før betalingstransaksjonen skjer. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og skivefeil rundt pris og informasjon av varen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Om varen du har bestilt er på lager, vil ordren pakkes og sendes i løpet av 1-3 virkedager i enkelte strekninger vil det være 4-5 dager. Dersom vi ikke klarer å overholde dette vil du kontaktes. Leveringen er skjedd når kjøper har overtatt varene. Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper har mottatt varene.

Lagerstatus vises på hvert produkt. Ved bestilling godtar du automatisk våre betingelser. Det kan forekomme at lageret kan vise feil lagerstatus. Du vil da bli kontaktet per mail.

Utland

Vi leverer kun i Norge (Ikke Svalbard og Jan Mayen).

Uavhentet pakker

Dersom kjøper ikke henter pakken blir den sendt i retur. Varen vil bli kreditert, mens kunde må dekke tur/retur omkostninger.  

Angrefrist/retur

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Dersom du ønsker å returnere varen, må den returneres i original, uåpnet forsegling, i den stand den ble levert. 

Pakken sendes til:

Bobbie AS

Kaare Røddes plass 3

0576 Oslo

Skade ved levering, feil/mangel på produkt

Dersom en vare er blitt skadet under levering, har feil eller mangel, må dette meldes umiddelbart til siri.skranefjell@gmail.com. Vi trenger da en beskrivelse av hva som har skjedd og bilder som viser tydelig skaden på produkt og ordre nummer. Noen ganger  er det vanskelig å oppdage skjult transportskade , så det er viktig at man pakker opp varen og kontrollerer og sjekker godt varen for skade. Er det mangel, trenger vi bilder, og beskrivelse av hva som er feil eller mangel ved produktet, samt ordre nummer.

Husk å ta vare på all original emballasje til saken er avklart.

Ved spørsmål kan du kontakte hei@bobbie.no.

Reklamasjon

Vi vil ta stilling til din reklamasjon i samarbeid med våre leverandører så raskt som mulig.

Dersom du er uheldig og mottar en defekt vare, ber vi deg melde fra så fort du oppdager feilen.  Du melder i fra ved å sende oss en epost på siri.skranefjell@gmail.com. Om vi ikke rekker å behandle den umiddelbart, registreres den som reklamasjon i tidsrommet den eposten er mottatt.

Reklamasjonen/eposten må inneholde beskrivende bilder av skaden /feilen og informasjon om hvordan skaden feilen er oppstått på varen samt ordrenummer.

Om reklamasjonen vurderes som berettiget vil du motta en ny vare innen kort tid, dersom varen er på lager. Om varen ikke er på lager må det påberegnes leveringstid.

Force majeure

Særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. beskrivelser på denne siden. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol

For andre spørsmål og henvendelser er du velkommen til å kontakte oss på hei@bobbie.no.

Image with text

Button label